DBnet

...chráníme Vaše investice

 

Web Design

Nabízíme vypracování komplexních řešení webové prezentace, která mimo jiné zahrnují:

 • návrh kostry prezentace
 • designový návrh prezentace
 • skenování dodaných fotografií, obrázků, log
 • registrace v katalozích stránek

Provedení WWW stránek:

  Statické
 • HTML 4
 • XHTML
 • WAP WML
  Dynamické
 • PHP
 • JavaScript
 • DHTML
 • MySQL